Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een probleem in onze samenleving en wordt nauwelijks besproken. Iedere zes minuten komt er een melding binnen bij een van de instanties. Gemiddeld overlijden in Nederland 33 personen per jaar aan de gevolgen van huiselijk geweld.

Wereldwijd komen er veel meer mensen, vooral vrouwen en kinderen, om door huiselijk geweld dan door oorlogen. Het kost daarbij ook nog eens een enorme hoeveelheid geld. Jaarlijks ruim 6.200 miljard euro. Ter vergelijking: 34 jaar oorlog kostte wereldwijd de helft van dit bedrag.

Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de samenleving, dus ook in jouw omgeving. Wie zich hiervan bewust is kan bijdragen aan het aanpakken van dit maatschappelijk probleem.

De term ‘huiselijk’ geeft aan dat er tussen slachtoffer en dader een relatie bestaat of heeft bestaan. Huiselijk geweld is veel meer dan alleen fysiek geweld. Het geweld kan vele gedaanten aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld en misbruik, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Ook stalking en bedreiging kunnen vormen van huiselijk geweld zijn. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Informatie en hulp

Huiselijk geweld zorgt voor onveiligheid, voor volwassenen én kinderen. Wie jong geweld meekrijgt, ondervindt daarvan schade in de ontwikkeling. Het is daarom belangrijk hulp te zoeken. Dat geldt ook voor plegers van het geweld die zo niet langer door willen gaan, maar steeds terugvallen in dit gedrag. Gevoelens van schaamte of schuld maken het vaak moeilijk hulp te vragen.

Huiselijk geweld

Kijk voor meer achtergrondinformatie over de verschillende vormen huiselijk geweld op

huiselijkgeweld.nl/vormen

Verdwenen zelf

Kijk voor informatie over emotionele en psychische mishandeling op

verdwenenzelf.org

Vermoed je iets?

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving?

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Safe Women

Wil je wat aan je situatie veranderen, maar weet je niet waar je moet beginnen?

safewomen.nl

Mannen mishandeling

Mannen die zich onveilig voelen kunnen terecht op

mannenmishandeling.nl

Fier Chat

Chat met Fier is er voor iedereen. Je kunt hier anoniem je verhaal delen met een hulpverlener.

fier.nl/chat

Veilig thuis

Bij Veilig Thuis kan je terecht voor advies en hulp, als je je zorgen maakt om iemand of als je zelf in een vervelende situatie zit

veiligthuis.nl

112

Ben je in acuut gevaar, bel altijd 112!